W sprawach technicznych/administracyjnych prosimy o kontakt z:

Zbigniew Szmajda
kom. 534 010 718