W sprawach technicznych/administracyjnych prosimy o kontakt z:

Dawid Szydlik
kom. 534 010 718